TRENINGSGRUPPER FOR FØRSTE SEMESTER 2023


Vi har tilsammen 4 grupper fordelt ut fra alder og erfaring. Sammensetningen vil kunne endre seg fra semester til semester.


GRUPPE 1

Elever: Gutter og jenter født 2014-2015

Treningstid: Onsdager fra kl. 1730-1830

Trenere: Guri Lian-Bjørgum og Ragne Hoel

Sikkerhetsvakt: Odd Einar Bakk / Torkild Svorkmo-Lundberg


GRUPPE 2

Elever: Jenter født 2010-2012

Treningstid: Onsdager fra kl. 1845-1945

Trenere: Guri Lian-Bjørgum og Ragne Hoel

Sikkerhetsvakt: Ivar Bakk / Merete Vognild / Ranja Toftaker


GRUPPE 3

Elever: Jenter født 2008-2013

Treningstid: Torsdager fra kl. 1730-1830

Trenere: Nora Haarstad og Kaja Kleffelgård

Sikkerhetsvakt: Elin Tørset


GRUPPE 4

Elever: Jenter født 2011-2012

Treningstid: Torsdager fra kl. 1845-1945

Trenere: Nora Haarstad og Kaja Kleffelgård

Sikkerhetsvakt: Eirin Berge