ØNSKER DU Å BLI EN GARDINAKROBAT?

Vår treningskalender er delt opp i ett vår semester, fra januar til juli, og ett høst semester, fra august til desember. Vi følger skoleruten og justerer treningsgruppene mellom hvert semester. Ønsker du å prøve deg som gardinakrobat på en av treningene setter vi gjerne opp en prøvetime der du får muligheten til å prøve om dette er noe som passer for deg. Har du allerede bestemt deg kan du også melde deg på trening med det samme, men vi har fortiden venteliste da det er flere som ønsker å delta enn det er plass for. I løpet av ett semester vil vi vurdere om det er elever som ikke benytter sin tildelte plassen for å eventuelt kunne tildele den til de som står på ventelister, men nye opptak blir fortrinnsvis gjort i overgangen mellom semestrene. Elever fra tidligere semester har fortrinnsrett før nye elever.